22 НОЕМВРИ - ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА АДВОКАТУРА
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Вярвам, че има смисъл да упражнявам тази професия.
Вярвам, че като отстоявам доблестно правата и интересите на хората успявам да дам своят принос светът около нас да бъде по-хубав.
Благодаря на хората, които ценят вложените мои личностни качества и отдаденост, в името на законната справедливост и доброта.
За мен е въпрос на чест и хуманност!

В наши дни професионалният празник на българските адвокати се чества от 2005 година по решение на Висшия адвокатски съвет.
Началото слага Законът за адвокатите - първият специален закон, който регламентира упражняването на адвокатската професия в България. Този закон е приет от втората редовна сесия на V Обикновено народно събрание на 22 ноември 1888 година. С Указ № 342 на княз Фердинанд I важният нормативен акт е утвърден, а също е преподписан от тогавашният министър на правосъдието Димитър Тончев. Законът за адвокатите бива подпечатан с държавния печат и регистриран под № 180.
Голямата заслуга за изработването на законопроекта, слагащ началото на адвокатската дейност е на д-р Константин Стоилов - бивш адвокат и министър на правосъдието.
“Адвокатството е наистина свободно звание; но понеже неговото упражнение се коснува(доближава) всекидневно до най-жизнените интереси на обществото, то последното, както има право да изисква, щото възпитанието на децата да се поверява на добри и достойни учители, а болните да се лекуват от вещи и способни доктори, тъй също има право да изисква, щото ония, които се явяват пред съдилищата, да защитават честта, имота и живота на гражданите, напълно да отговарят на тая важна и деликатна длъжност. Ето защо, виждаме във всички цивилизовани страни да съществуват закони за адвокатите, които полагат на известен ценз желаещите да постъпят в това звание и които подробно регулират адвокатските действия.”, казва за адвокатурата д-р Константин Стоилов.


ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ-АДВОКАТСКА КАНТОРА „ВЕЛИКОВ“